Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma


Fiskeområdet ligger cirka 25 kilometer uppströms från havet och från Mörrums Kronolaxfiske. Här finns bra lax- och havöringsfiske tidigt på våren och hösten. Genom en bibehållen natur, ett selektivt fiske och få fiskare i området erbjuder vi fiskare känslan av vilda och orörda vatten.

Fiskeområdet sträcker sig 3,5 kilometer längs med Mörrumsån från Smålandsgränsen ner till Blekinge. Ån rinner genom vacker natur och kulturmark med naturreservat både i norr och söder. God tillgänglighet till nio unika pooler med växlande strömhastigheter och terräng. Under mars-april samt september är det bra lax- och havöringsfiske. Från maj till augusti fångas mest gädda och abborre.​​​​​​​

Från norra poolen- Riksgränsen-till den södra poolen-Brukets pool- är det omväxlande terräng och strömhastigheter. Utmed fiskesträckan finns två grillplatser, en vid Stryket och en vid Åvägen. Goda möjligheter till parkering vid Riksgränsen, Lindbergs väg, Åvägen samt ny utökad parkeringsplats vid naturreservatet Ebbamåla Bruk.

Ebbe bäck Pool (9)