NYHETER:

2021 års säsong avslutades 30:e september.


Boende

Ebbamåla bruk
Hallandsboda Bed & Breakfast

Information

klart.se

Vårt fiskeområde ligger c:a 3 mil från kusten och gränsar till Småland. Vattenflödet i ån regleras vid kraftstationen i Granö, en knapp mil uppströms. Nedan finns länkar till vattenflödet samt hur man ser skillnaden på en hane och en hona, en nog så intressant fråga för besökare.

Aktuellt

2021 års fiskesäsong är över men trots pandemi och värmebölja blev det en fin avslutning i september med fina fångster av både lax och öringar.

Vi tackar alla våra fiskekunder och hälsar Er välkomna åter nästa år.

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

vatten

Vårt fiskevatten omfattar 3,5 kilometer av Mörrumsån i Blekinge, strax söder om småländska gränsen. Ån rinner genom en storslagen natur- och kulturmark med naturreservat såväl i norr som i söder. Området bjuder god tillgänglighet till nio omväxlande pooler med omväxlande strömhastighet.

Vårt koncept innebär att erbjuda varje fiskare känslan av vilda och orörda vatten. Genom en bibehållen natur, ett selektivt fiske och få fiskare i området, har vi gjort detta möjligt.

Vi säljer fiskekort till flugfiskare, spinnfiskare och metare. Välkommen hit!

Fiskesäsongen 2021

Lax- och havsöringssäsongen sträcker sig till och med den 30 september. På vårt område är det framförallt under vårmånaderna mars och april samt under höstmånaden september som tillgången på lax- och havsöring är god. Under övriga månader fiskas bl.a gädda och abborre.

Dagskortsförsäljning

Bokning av fiskekort till premiärdagen görs individuellt i övrigt kan bokningar för grupper göras.

Försäljning av fiskekort sker online

Bekräftelsen som fås efter genomförd betalning gäller också som fiskekort. Därför är det viktigt att du har tillgång till betalningsbekräftelsen (fiskekortet) vid eventuell kontroll.

Med direktbetalning via nätet och med betalningsbekräftelsen som fiskekort automatiseras försäljningsförfarandet. Avhämtning av fiskekort vid Ebbamåla Bruk gäller inte längre.

Vid köp av sommarkort är det i nuläget inte möjligt att få rabatterat pris online. Då kan du ringa 046-288 54 88 så ordnas det.

Integritetspolicy

Invägning av fångst

Fångstrapportering (Namn, datum, art, längd, vikt, kön, bete, tid, pool, åter) sker via mail till info@morrumsansfvo.se alternativt i journal vid invägningsstationen vid Ebbamåla Bruk.

Facebook

Följ oss på Facebook och bli uppdaterad vad som händer på vårt fiskeområde. Här finns också bilder från tidigare fiskesäsonger. Kanske Du finns med i bildarkivet.

Välkommen att kommentera, dela bilder och videor av fångster och Dina upplevelser på vårt fiskeområde.