Bokning

NYHETER:

2019 års säsong - Fiskepremiär 9 mars kl. 09:00


Boende

Ebbamåla bruk Vandrarhem
Hallandsboda Bed & Breakfast

Information

klart.se

Vårt fiskeområde ligger c:a 3 mil från kusten och gränsar till Småland. Vattenflödet i ån regleras vid kraftstationen i Granö, en knapp mil uppströms. Nedan finns länkar till vattenflödet samt hur man ser skillnaden på en hane och en hona, en nog så intressant fråga för besökare.


Respons och info från fiskare

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

vatten

Vårt fiskevatten omfattar 3,5 kilometer av Mörrumsån i Blekinge, strax söder om småländska gränsen. Ån rinner genom en storslagen natur- och kulturmark med naturreservat såväl i norr som i söder. Området bjuder god tillgänglighet till nio omväxlande pooler med omväxlande strömhastighet.

Vårt koncept innebär att erbjuda varje fiskare känslan av vilda och orörda vatten. Genom en bibehållen natur, ett selektivt fiske och få fiskare i området, har vi gjort detta möjligt.

Vi säljer fiskekort till flugfiskare, spinnfiskare och metare. Välkommen hit!

Fiskepremiär 2019 den 9 mars

2019 års fiskepremiär går av stapeln lördagen den 9 mars. Lax- och havsöringssäsongen sträcker sig från och med den 9 mars till och med den 30 september. På vårt område är det framförallt under vårmånaderna mars och april samt under höstmånaden september som tillgången på lax- och havsöring är god. Under övriga månader fiskas bl.a gädda och abborre.

Dagskortsförsäljning

Bokning av fiskekort för 9 mars görs individuellt.

Försäljning av fiskekort sker online

Bekräftelsen som fås efter genomförd betalning gäller också som fiskekort. Därför är det viktigt att du har tillgång till betalningsbekräftelsen (fiskekortet) vid eventuell kontroll.

Med direktbetalning via nätet och med betalningsbekräftelsen som fiskekort automatiseras försäljningsförfarandet. Avhämtning av fiskekort vid Ebbamåla Bruk gäller inte längre.

Integritetspolicy

Invägning av fångst

Din fångst vägs in och journalförs i invägningsstationen vid Ebbamåla Bruk eller via mail.

Facebook

Följ oss på Facebook och bli uppdaterad vad som händer på vårt fiskeområde. Här finns också bilder från tidigare fiskesäsonger. Kanske Du finns med i bildarkivet.

Välkommen att kommentera, dela bilder och videor av fångster och Dina upplevelser på vårt fiskeområde.