NYHETER:

2016 års säsong

Välkomna till en ny fiskesäsong. Inför 2016 års säsong har följande förändringar gjorts:

• Bokning sker online. Betalningsbekräftelsen gäller också som fiskekort.

• Avhämtning av fiskekort vid Ebbamåla Bruk gäller inte längre.

• Facebook-sida

• Nytt telefonnummer:
+46 (0)46 - 288 54 88

När det gäller fisket:

• Fiskesäsongen tidigareläggs och börjar den 5 mars

• Oförändrade priser

Uppdatering av vad som sker på vårt fiskeområde görs via Facebook-sidan.

malmöpåg

Det finns fiskekort till försäljning så ta tillfället i akt!!


Information

klart.se

Vårt fiskeområde ligger c:a 3 mil från kusten och gränsar till Småland. Vattenflödet i ån regleras vid kraftstationen i Granö, en knapp mil uppströms. Nedan finns länkar till vattenflödet samt hur man ser skillnaden på en hane och en hona, en nog så intressant fråga för besökare.


Respons och info från fiskare

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

vatten

Vårt fiskevatten omfattar 3,5 kilometer av Mörrumsån i Blekinge, strax söder om småländska gränsen. Ån rinner genom en storslagen natur- och kulturmark med naturreservat såväl i norr som i söder. Området bjuder god tillgänglighet till nio omväxlande pooler med omväxlande strömhastighet.

Vårt koncept innebär att erbjuda varje fiskare känslan av vilda och orörda vatten. Genom en bibehållen natur, ett selektivt fiske och få fiskare i området, har vi gjort detta möjligt.

Vi säljer fiskekort till flugfiskare, spinnfiskare och metare. Välkommen hit!

Fiskepremiär 2016 den 5 mars

2016 års fiskepremiär går av stapeln lördagen den 5 mars. Lax- och havsöringssäsongen sträcker sig från och med den 5 mars till och med den 30 september. På vårt område är det framförallt under vårmånaderna mars och april samt under höstmånaden september som tillgången på lax- och havsöring är god. Under övriga månader fiskas bl.a. gädda och abborre.

Dagskortsförsäljning

Vid vår dagskortsförsäljning finns en övre gräns på antalet fiskare per dag som sätts till 20 stycken. Bokning de två första veckorna (5 mars - 19 mars) och de två sista (15 - 30 september) görs individuellt.

Försäljning av fiskekort sker online

Nytt för säsongen är att försäljning av fiskekort sker online. Bekräftelsen som fås efter genomförd betalning gäller också som fiskekort. Därför är det viktigt att du har tillgång till betalningsbekräftelsen (fiskekortet) vid eventuell kontroll.

Med direktbetalning via nätet och med betalningsbekräftelsen som fiskekort automatiseras försäljningsförfarandet. Avhämtning av fiskekort vid Ebbamåla Bruk gäller inte längre.

Vid köp av fiskekort efter kl. 14.00 fiskedagen är det i nuläget inte möjligt att betala online. Då kan du ringa 046-288 54 88 så ordnas det.

Invägning av fångst

Din fångst vägs in och journalförs i invägningsstationen vid Ebbamåla Bruk.

Vi har nu en Facebook-sida

Vi har nu taget steget att också skapa en Facebook-sida. Följ oss om vad som händer och håll dig uppdaterad angående fiskehändelser under 2016. Denna sida kan bli en mötesplats för våra besökare, där idéer, omdömen, erfarenheter, bilder och videor kan delas och spridas. Vi har laddat upp många bilder från tidigare fiskesäsonger. Bläddrar du bland bilderna kan du kanske hitta dig själv med någon av dina fina fångster.

Välkommen att kommentera, dela bilder och videor av dina fångster och upplevelser på vårt fiskeområde.