Integritetspolicy

Mörrumsåns FVO (802426-8362) äger och driver tjänsten försäljning av fiskekort för Ebbemåla-Åmma FVO. Tjänsten innehåller personuppgifter och faller därför under dataskyddsförordningen.

Tjänsten lagrar följande kategorier av personuppgifter för varje användare

Dessa sparas i samband med att fiskekort köps online. Uppgifterna sparas upp till 1 år efter det datum uppgifterna registrerades.

Ändamålen med behandling av uppgifterna är att:

Tjänsten innefattar inget automatiserat beslutsfattande eller s.k. profilering.

Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas för frågor runt rättelser, borttag, begränsningar, utdrag m.m. vänligen kontakta info@morrumsansfvo.se

Som registrerad i systemet har du rätt att inge klagomål, detta görs till personuppgiftsansvariges kontaktperson eller till integritetsskyddsmyndigheten.