Fångstjournal 9 mars - 30 september 2019

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
10/3
Lax
97
-
Hona
Spinn
13:20
Ebbe bäck
Åter