Fångstjournal 10 mars - 30 september 2018

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
10/3
H-öring
66
3
Hane
-
10:30
Maden
-