Fångstjournal 14 mars - 30 september 2015

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
14/3
Öring
66
-
Hona
Fluga
09.15
Brukets pool
Åter
2
14/3
Öring
60
2,7
Hane
Spinn
10.00
Maden
3
14/3
Lax
74
-
Hona
Spinn
09.45
Brukets pool
Åter
4
14/3
Öring
57
1,7
Hane
Spinn
10.30
Brukets pool
5
14/3
Öring
79
-
Hona
Spinn
10.00
Maden
Åter
6
14/3
Lax
76
5,0
Hona
Spinn
09.03
Stryket
Åter
7
14/3
Öring
45
-
Hane
Spinn
12.22
Brukets pool
Åter
8
14/3
Öring
75
-
Hona
Fluga
12.00
Maden
Åter
9
15/3
Hybrid
75
-
Hona
Fluga
11.00
Maden
Åter
10
15/3
Öring
58
-
Hane
Fluga
11.30
Maden
11
20/3
Öring
65
-
Hona
Fluga
10.00
Maden
Åter
12
20/3
Öring
55
-
Hona
Spinn
14.30
Riksgränsen
13
9/9
Öring
70
-
Hane
Spinn
15.30
Brukets pool
Åter
14
26/9
Lax
-
-
Hane
Spinn
14.30
Brukets pool
Åter
15
27/9
Lax
73
3,2
Hane
Fluga
09.20
Brukets pool
Lax