Fångstjournal 15 mars - 30 september 2014

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
15/3
Öring
75
3,1
Hona
Spinn
09.30
Brukets pool
2
15/3
Öring
80
3,75
Hona
Spinn
10.00
Brukets pool
3
15/3
Öring
75
3,8
Hona
Fluga
11.50
Stryket
4
15/3
Lax
97
-
Hona
Fluga
13.40
Brukets pool
Åter
5
15/3
Öring
75
-
Hona
Fluga
13.30
Maden
Åter
6
15/3
Öring
45
-
Hona
Fluga
09.30
Riksgränsen
Åter
7
15/3
Öring
80
-
Hane
Fluga
13.45
Maden
Åter
8
15/3
Öring
70
-
Hona
Spinn
12.15
Maden
Åter
9
15/3
Öring
75
-
Hona
Spinn
14.30
Brukets pool
Åter
10
15/3
Öring
65
-
Hona
Spinn
15.45
Riksgränsen
11
15/3
Öring
70
-
Hona
Fluga
10.00
Gösen
Åter
12
15/3
Öring
67
-
Hona
Fluga
15.00
Stryket
Åter
13
15/3
Öring
65
-
Hona
Fluga
10.15
Stryket
Åter
14
15/3
Öring
75
-
Hane
Fluga
16.00
Maden
Åter
15
15/3
Öring
62
1,2
Hona
Spinn
13.00
Riksgränsen
16
16/3
Öring
74
-
Hona
Spinn
08.45
Maden
Åter
17
16/3
Öring
80
-
Hona
Spinn
09.00
Maden
Åter
18
16/3
Öring
77
-
Hona
Spinn
15.45
Ebbe Bäck
Åter
19
16/3
Öring
70
3
Hona
Spinn
16.45
Stryket
20
16/3
Öring
85
-
Hona
Spinn
17.00
Brukets pool
Åter
21
17/3
Öring
78
-
Hona
Spinn
12.00
Maden
Åter
22
20/3
Öring
70
-
Hona
Fluga
10.00
Brukets pool
Åter
23
21/3
Lax
65
-
Hona
Spinn
12.30
Riksgränsen
Åter
24
21/3
Öring
63
-
Hona
Spinn
18.00
Brukets pool
25
22/3
Öring
60
-
Hona
Fluga
13.00
Brukets pool
Åter
26
23/3
Lax
85
-
Hane
Spinn
09.45
Dammen
Åter
27
23/3
Öring
90
-
Hona
Spinn
10.45
Dammen
Åter
28
23/3
Öring
70
-
Hona
Spinn
13.55
Åmma Kläpp
Åter
29
28/3
Lax
72
3,5
Hona
Spinn
16.00
Åmma Kläpp
30
28/3
Lax
62
2,5
Hona
Spinn
11.00
Maden
31
28/3
Lax
63
-
Hane
Spinn
17.15
Brukets pool
Åter
32
28/3
Öring
84
-
Hane
Spinn
08.00
Brukets pool
Åter
33
30/3
Hybrid
87
-
Hona
Spinn
09.00
Brukets pool
Åter
34
30/3
Hybrid
69
-
Hane
Fluga
13.46
Stryket
Åter
35
31/3
Hybrid
73
-
Hona
Fluga
17.15
Brukets pool
Åter
36
5/4
Öring
60
2
Hona
Fluga
16.45
Åmma Kläpp