Fångstjournal 16 mars - 30 september 2013

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
16/3
Lax
75
3,02
Hane
Spinn
09.30
Brukets pool
2
16/3
Lax
99
6,42
Hona
Spinn
10.00
Brukets pool
Åter
3
16/3
Lax
90
4,84
Hane
Spinn
10.30
Brukets pool
Åter
4
16/3
Öring
77
4,4
Hane
Spinn
09.30
Brukets pool
5
16/3
Öring
73
-
Hane
Spinn
10.50
Brukets pool
6
16/3
Lax
80
-
Hane
Spinn
11.30
Brukets pool
Åter
7
16/3
Lax
85
3,7
Hona
Spinn
13.10
Brukets pool
8
16/3
Öring
74
3,56
Hona
Spinn
14.15
Åmma Kläpp
Åter
9
16/3
Öring
67
-
-
Spinn
09.30
Maden
Åter
10
16/3
Öring
70
-
-
Spinn
10.30
Maden
Åter
11
16/3
Öring
70
-
-
Spinn
13.00
Maden
Åter
12
16/3
Lax
45
-
Hane
Spinn
13.30
Gösen
Åter
13
16/3
Lax
47
-
Hane
Spinn
14.00
Gösen
Åter
14
16/3
Öring
74
-
Hane
Fluga
10.10
Riksgränsen
Åter
15
16/3
Öring
68
-
Hona
Fluga
09.20
Riksgränsen
Åter
16
16/3
Öring
76
-
Hane
Fluga
13.15
Åmma Kläpp
Åter
17
16/3
Öring
74
-
Hane
Fluga
14.25
Brukets pool
Åter
18
16/3
Öring
65
-
Hane
Spinn
15.00
Åmma Kläpp
Åter
19
16/3
Lax
65
-
-
Spinn
-
Brukets pool
Åter
20
16/3
Lax
-
7,3
-
Spinn
-
Brukets pool
Åter
21
17/3
Lax
60
-
Hane
Spinn
10.00
Brukets pool
Åter
22
17/3
Öring
74
3,55
Hane
Spinn
12.00
Brukets pool
23
17/3
Öring
88
-
Hona
Spinn
11.45
Åmma Kläpp
Åter
24
17/3
Öring
76
-
Hane
Fluga
15.15
Maden
Åter
25
17/3
Öring
81
-
Hane
Fluga
16.45
Åmma Kläpp
Åter
26
17/3
Lax
85
6
Hona
Spinn
17.10
Brukets pool
Åter
27
22/3
Öring
61
-
Hane
Fluga
15.00
Stryket
Åter
28
22/3
Öring
75
-
Hane
Spinn
15.40
Stryket
Åter
29
22/3
Lax
80
-
Hane
Spinn
18.00
Brukets pool
Åter
30
23/3
Lax
80
-
Hona
Fluga
12.20
Brukets pool
Åter
31
23/3
Öring
74
-
Hane
Spinn
15.20
Stryket
Åter
32
23/3
Öring
54
-
Hona
Spinn
16.05
Stryket
Åter
33
24/3
Öring
75
-
Hane
Spinn
09.30
Brukets pool
Åter
34
24/3
Lax
85
-
Hane
Spinn
10.30
Brukets pool
Åter
35
24/3
Lax
85
-
Hona
Spinn
16.00
Brukets pool
Åter
36
24/3
Lax
95
-
Hona
Spinn
16.15
Brukets pool
Åter
37
26/3
Lax
95
6,3
Hane
Spinn
11.20
Brukets pool
38
26/3
Lax
72
2,5
Hane
Spinn
16.30
Brukets pool
39
27/3
Öring
70
-
Hane
Spinn
11.00
Brukets pool
Åter
40
27/3
Öring
70
-
Hane
Spinn
18.30
Brukets pool
Åter
41
28/3
Lax
78
3,5
Hane
Spinn
15.00
Maden
Åter
42
28/3
Öring
72
-
Hona
Fluga
12.40
Åmma Kläpp
Åter
43
28/3
Öring
86
-
Hane
-
16.00
Riksgränsen
44
28/3
Öring
82
-
Hane
-
12.50
Riksgränsen
45
28/3
Öring
72
-
Hona
-
12.50
Riksgränsen
46
29/3
Öring
87
-
Hona
Fluga
12.30
Brukets pool
Åter
47
29/3
Öring
50
-
Hona
Spinn
15.30
Stryket
Åter
48
29/3
Öring
60
2,5
Hane
Spinn
12.40
Stryket
Åter
49
29/3
Lax
108
-
Hona
Fluga
17.30
Brukets pool
Åter
50
29/3
Öring
80
-
Hona
Fluga
17.45
Brukets pool
Åter
51
2/4
Lax
70
5
Hane
Spinn
12.00
Stryket
52
4/4
Öring
74
3,71
Hona
Fluga
10.05
Brukets pool
53
4/4
Öring
73
3,31
Hona
Fluga
14.10
Stryket
54
4/4
Lax
100
-
Hona
Fluga
11.30
Stryket
Åter
55
4/4
Lax
65
-
Hane
Fluga
18.10
Stryket
Åter
56
4/4
Lax
90
-
Hona
Fluga
19.00
Brukets pool
Åter
57
5/4
Lax
100
-
Hane
Fluga
11.15
Brukets pool
Åter
58
5/4
Öring
78
-
Hona
Fluga
13.00
Brukets pool
Åter
59
5/4
Öring
76
-
Hona
Fluga
16.45
Brukets pool
Åter
60
5/4
Lax
110
-
Hona
Fluga
17.30
Brukets pool
Åter
61
6/4
Öring
70
-
Hane
Fluga
11.00
Stryket
62
6/4
Öring
83
5,53
Hona
Fluga
10.30
Vångaströmmarna
Åter
63
6/4
Lax
60
-
Hona
Fluga
12.15
Vångaströmmarna
Åter
64
6/4
Öring
70
-
Hona
Spinn
14.10
Riksgränsen
Åter
65
6/4
Öring
90
4,2
Hane
Spinn
14.05
Riksgränsen
66
6/4
Öring
85
-
-
Fluga
-
Gösen
Åter
67
8/4
Öring
55
-
Hane
Spinn
19.30
Maden
Åter
68
11/4
Öring
65
2,0
Hona
Spinn
17.00
Brukets pool
Åter
69
12/4
Lax
90
5,7
Hane
Spinn
10.00
Brukets pool
70
12/4
Öring
62
4,99
Hona
Fluga
19.35
Brukets pool
Fenkl.
71
19/4
Öring
70
3,57
Hane
Spinn
10.45
Brukets pool
72
20/4
Öring
65
-
-
Spinn
12.40
Brukets pool
Åter
73
20/4
Lax
75
-
Hane
Fluga
14.00
Riksgränsen
Åter
74
21/4
Öring
60
-
Hane
Fluga
14.00
Vångaströmmarna
Åter
75
7/9
Öring
69
-
Hane
Spinn
16.00
Vångaströmmarna
76
9/9
Öring
67
3,44
Hona
Spinn
12.45
Brukets pool
77
12/9
Öring
60
-
Hane
Spinn
16.45
Brukets pool
Åter
78
17/9
Öring
63
-
Hona
Fluga
17.30
Stryket
Åter
79
27/9
Öring
60
-
Hane
Spinn
11.00
Brukets pool
Åter
80
27/9
Öring
80
-
Hane
Spinn
16.00
Brukets pool
Åter
81
29/9
Öring
53
-
-
Fluga
11.00
Åmma Kläpp
Åter
82
30/9
Öring
70
2,4
-
Spinn
16.30
Brukets pool