Fångstjournal 17 mars - 30 september 2012

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
17/3
Öring
86
4,4
Hane
Spinn
10.15
Brukets pool
2
17/3
Lax
84
3,75
Hane
Spinn
10.55
Brukets pool
3
17/3
Lax
88
5,1
Hane
Spinn
10.35
Brukets pool
4
17/3
Öring
82
5,33
Hane
Spinn
10.00
Åmma Kläpp
5
17/3
Öring
73
3,81
Hane
Spinn
12.00
Brukets pool
Åter
6
17/3
Lax
91
6,31
Hane
Spinn
12.15
Brukets pool
Åter
7
17/3
Öring
54
-
Hona
Spinn
10.45
Brukets pool
Åter
8
17/3
Öring
60
-
Hona
Spinn
11.00
Brukets pool
Åter
9
17/3
Lax
93
-
Hona
Fluga
16.10
Brukets pool
Åter
10
17/3
Öring
63
-
Hane
Fluga
09.30
Stryket
Åter
11
17/3
Lax
67
3,2
Hane
Spinn
11.00
Riksgränsen
12
17/3
Lax
60
-
Hona
Spinn
13.00
Åmma Kläpp
Åter
13
17/3
Öring
30
-
Spinn
12.00
Åmma Kläpp
Åter
14
17/3
Öring
45
-
Hona
Spinn
16.00
Brukets pool
Åter
15
17/3
Öring
55
-
Hona
Spinn
16.30
Brukets pool
Åter
16
17/3
Lax
77
-
Hane
Fluga
17.40
Brukets pool
Åter
17
17/3
Lax
55
-
Spinn
11.30
Riksgränsen
Åter
18
18/3
Öring
87
-
Hona
Fluga
08.35
Brukets pool
Åter
19
18/3
Öring
59
-
Fluga
09.20
Brukets pool
Åter
20
18/3
Hybrid
82
5,8
Hane
Spinn
10.00
Brukets pool
21
18/3
Öring
62
-
Hona
Fluga
11.10
Åmma Kläpp
Åter
22
18/3
Lax
55
-
Hane
Spinn
15.05
Åmma Kläpp
23
23/3
Öring
61
-
Hane
Fluga
10.00
Åmma Kläpp
Åter
24
24/3
Lax
72
4,3
Hona
Spinn
15.30
Maden
Åter
25
25/3
Lax
97
7
Hona
Spinn
11.00
Brukets pool
Åter
26
25/3
Lax
103
-
Hona
Spinn
13.10
Brukets pool
Åter
27
25/3
Öring
71
2,85
Hona
Fluga
08.30
Brukets pool
28
25/3
Öring
60
-
Hona
Fluga
20.00
Brukets pool
Åter
29
27/3
Öring
73
3,5
Hona
Spinn
12.45
Brukets pool
30
27/3
Öring
60
2,1
Hona
Spinn
20.05
Maden
31
28/3
Öring
78
5,2
Hane
Fluga
13.30
Brukets pool
32
28/3
Öring
76
-
Hona
Fluga
13.45
Brukets pool
Åter
33
29/3
Lax
75
4,2
Hane
Spinn
18.00
Åmma Kläpp
34
29/3
Lax
60
2
Hane
Spinn
20.05
Åmma Kläpp
35
30/3
Öring
75
5,5
Hona
Spinn
09.20
Brukets pool
Åter
36
30/3
Öring
71
5
Hona
Spinn
19.50
Brukets pool
Åter
37
31/3
Öring
76
5,5
Hona
Spinn
08.15
Brukets pool
Åter
38
31/3
Öring
67
3
Hona
Spinn
13.20
Dammen
Åter
39
3/4
Öring
70
3
Hona
Spinn
14.45
Stryket
40
13/4
Lax
63
-
Hona
Fluga
18.30
Brukets pool
Åter
41
11/8
Lax
56
1,94
-
Spinn
13.10
Brukets pool
42
15/9
Öring
66
3,48
-
Spinn
18.00
Brukets pool
43
15/9
Lax
58
1,52
-
Spinn
17.30
Brukets pool
44
18/9
Öring
77
5,27
Hane
Spinn
-
Brukets pool
45
18/9
Öring
-
-
-
-
08.05
-
46
28/9
Lax
68
-
Hane
Spinn
15.30
Brukets pool
Åter
47
29/9
Öring
72
-
Hona
Spinn
14.30
Gösen
Åter (F)