Fångstjournal 12 mars - 30 september 2011

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
12/3
Öring
85
5,85
Hona
Spinn
10.30
Brukets pool
2
12/3
Öring
78
4,35
Hona
Spinn
09.10
Brukets pool
3
12/3
Öring
79
4,4
Hona
Fluga
14.50
Brukets pool
4
12/3
Öring
70
2,5
Hona
Spinn
11.30
Åmma Kläpp
5
12/3
Öring
56
2,4
Hona
Spinn
10.00
Riksgränsen
6
12/3
Lax
76
-
Hane
Fluga
11.00
Maden
Åter
7
12/3
Lax
65
-
Hane
Fluga
11.15
Maden
Åter
8
13/3
Öring
80
-
Hane
Fluga
09.45
Brukets pool
Åter
9
18/3
Öring
47,5
3,5
Hona
Fluga
12.00
Riksgränsen
Åter
10
18/3
Lax
70
2,5
Hane
Fluga
15.30
Brukets pool
Åter
11
19/3
Öring
80
6,0
Hane
Fluga
15.00
Brukets pool
Åter
12
19/3
Öring
65
-
Hona
Fluga
11.00
Brukets pool
Åter
13
20/3
Öring
77
4,5
Hona
Spinn
17.50
Brukets pool
14
23/3
Öring
72
3,4
Spinn
11.00
Brukets pool
15
23/3
Öring
57
2,34
Hane
Spinn
10.30
Stryket
16
25/3
Lax
105
-
Hane
Fluga
14.30
Maden
Åter
17
25/3
Lax
66
1,66
Hane
Fluga
11.30
Maden
18
25/3
Öring
90
-
Hona
Fluga
17.00
Gösen
Åter
19
3/4
Öring
63
2,35
Hona
Spinn
-
Stryket
20
3/4
Öring
-
4,5
Hane
Spinn
-
Maden
Åter
21
6/4
Lax
100
9,4
Hane
Spinn
18.45
Brukets pool
22
15/4
Öring
73
3,72
Hona
Spinn
14.30
Riksgränsen
23
25/9
Lax
86
Hane
Fluga
Brukets pool
Åter
24
28/9
Lax
72
-
Hona
Spinn
-
Brukets pool