Fångstjournal 15 mars - 30 september 2010

Nr
Datum
Art
Längd (cm)
Vikt (kg)
Kön
Bete
Fångsttid
Fångstplats
Anm.
1
15/3
Hybrid
83
-
Hona
Fluga
14:00
Bruket
Åter
2
15/3
Lax
97
7,5
Hane
Spinn
11:00
Bruket
3
15/3
Öring
77
4,7
Hona
Spinn
15:30
Bruket
4
15/3
Öring
83
-
Hane
Fluga
11:00
Åmma Kläpp
Åter
5
15/3
Öring
65
-
Hona
Fluga
13:15
Riksgränsen
Åter
6
15/3
Öring
78
4,4
Hona
Spinn
11:40
Riksgränsen
7
15/3
Öring
81
5,64
Hane
Spinn
09:40
Riksgränsen
8
15/3
Öring
56
3,2
Hona
Spinn
10:00
Riksgränsen
Åter
9
15/3
Öring
57
3,2
Hona
Spinn
11:20
Riksgränsen
10
15/3
Öring
87
5,8
Hona
Spinn
15:10
Gösen
Åter
11
15/3
Öring
60
-
Hona
Fluga
11:30
Stryket
Åter
12
15/3
Öring
75
-
Hane
Fluga
17:25
Maden
Åter
13
16/3
Öring
75
-
Hona
Fluga
09:15
Bruket
Åter
14
16/3
Lax
70
-
Hane
Fluga
11:15
Bruket
Åter
15
16/3
Hybrid
90
-
Hona
Fluga
12:00
Bruket
Åter
16
18/3
Öring
83
5,54
Hane
Fluga
10:40
Bruket
17
18/3
Öring
81
-
Hona
Fluga
13:45
Bruket
Åter
18
19/3
Öring
80
5,0
Hona
Spinn
10:30
Bruket
19
19/3
Öring
90
6,5
Hona
Fluga
15:50
Bruket
Åter
20
19/3
Öring
-
5
Hane
Fluga
14:30
Bruket
Åter
21
19/3
Öring
-
2
Hane
Spinn
-
Bruket
Åter
22
19/3
Öring
-
4
Hona
Spinn
-
Bruket
Åter
23
20/3
Öring
83
-
Hona
Fluga
12:00
Maden
Åter
24
20/3
Lax
65
-
Hane
Fluga
16:00
Bruket
Åter
25
20/3
Lax
85
-
Hona
Fluga
16:10
Bruket
Åter
26
20/3
Öring
85
-
Hona
Fluga
12:15
Stryket
Åter
27
20/3
Öring
70
-
Hona
Fluga
17:15
Bruket
Åter
28
20/3
Lax
70
-
?
Fluga
17:45
Bruket
Åter
29
20/3
Öring
82
-
Hane
Fluga
17:50
Bruket
Åter
30
20/3
Öring
75
4,5
Hane
Spinn
17:25
Åmma Kläpp
31
21/3
Öring
75
3,7
Hona
Spinn
11:00
Bruket
32
21/3
Öring
65
-
Hona
Fluga
11:00
Bruket
Åter
33
21/3
Lax
101
6,2
Hona
Spinn
11:00
Bruket
34
21/3
Lax
70
-
Hane
Spinn
11:30
Bruket
Åter
35
21/3
Öring
63
3,4
Hane
Spinn
12:00
Riksgränsen
36
21/3
Öring
62
2,1
Hona
Spinn
11:45
Åmma Kläpp
37
21/3
Lax
65
-
Hane
Fluga
14:00
Bruket
Åter
38
21/3
Öring
87
6,0
Hane
Fluga
13:00
Maden
39
21/3
Öring
83
-
Hona
Fluga
15:30
Åmma Kläpp
Åter
40
21/3
Öring
85
-
Hane
Fluga
15:45
Riksgränsen
Åter
41
21/3
Öring
65
-
Hona
Fluga
15:55
Riksgränsen
Åter
42
22/3
Öring
83
-
Hane
Fluga
10:00
Bruket
Åter
43
22/3
Lax
80
-
Hona
Spinn
11:00
Bruket
Åter
44
22/3
Lax
83
-
Hona
Spinn
10:30
Bruket
Åter
45
22/3
Lax
90
4,88
Hane
Spinn
13:00
Bruket
46
22/3
Öring
75
3,8
Hane
Spinn
09:50
Bruket
Åter
47
22/3
Öring
70
-
Hona
Spinn
15:30
Bruket
Åter
48
22/3
Öring
75
-
Hona
Spinn
15:40
Bruket
Åter
49
22/3
Öring
75
4,0
Hona
Spinn
16:00
Bruket
50
24/3
Öring
85
5,29
-
Spinn
12:30
Åmma Kläpp
51
24/3
Öring
83
5,33
-
Spinn
14:30
Åmma Kläpp
52
24/3
Lax
70
3,07
Hane
Spinn
13:30
Stryket
53
24/3
Öring
47
-
Hona
Spinn
12:15
Stryket
Åter
54
24/3
Öring
75
-
Hona
Spinn
16:00
Stryket
55
24/3
Öring
55
-
Hane
Spinn
16:30
Stryket
Åter
56
25/3
Öring
87
5,69
Hane
Spinn
-
Bruket
57
25/3
Öring
75
3,87
Hane
Spinn
16:00
Bruket
58
26/3
Öring
68
-
Hane
Fluga
16:30
Åmma Kläpp
Åter
59
27/3
Öring
62
5,37
Hane
Spinn
10:05
Åmma Kläpp
60
27/3
Öring
79
-
Hane
Fluga
12:30
Riksgränsen
Åter
61
28/3
Öring
45
-
Hane
Spinn
12:00
Åmma Kläpp
Åter
62
1/4
Öring
75
3,62
Hane
Spinn
11:00
Bruket
63
2/4
Lax
103
-
Hane
Fluga
08:45
Bruket
Åter
64
2/4
Lax
90
-
Hona
Fluga
12:00
Bruket
Åter
65
2/4
Öring
86
6,03
Hane
Fluga
13:30
Bruket
66
22/4
Öring
79
3,9
Hane
Spinn
-
Bruket
67
18/9
Lax
90
6,64
-
-
13:45
Åmma Kläpp
68
25/9
Lax
60
-
-
-
13:40
Bruket
Åter
69
25/9
Öring
60
4,04
-
-
17:30
Bruket
70
25/9
Öring
55
-
Hane
-
-
Riksgränsen
Åter
71
30/9
Öring
82
-
Hona
-
-
Bruket
Åter
72
30/9
Lax
90
-
Hona
-
-
Bruket
Åter